Provádíme kompletní zemní práce a demolice. Výkopy základů rodinných domů, úpravy terénu, hrubé terenní práce, přesuny zeminy, přípravu pozemku pro zahradníky, třídění zeminy, úklid sněhu, recyklace stavebního materiálu, výstavba komunikací a chodníků, výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí a to v jakémkoliv rozsahu..
 

Tyto práce dokážeme realizovat  ve stísněném nebo jinak problematickém prostředí.

Technika:   Kolové a pásové bagry 3 - 18 tun
                   Kolové nakladače  4 - 16 tun